آموزش های حرفه ای

برگزاری کارگاه ­های آموزشی مختلف در موضوعات مختلف مربوط به سنجش علم و فناوری:

  • کارگاه مفاهیم و نرم افزارهای تحلیل شبکه­ های اجتماعی

  • کارگاه کاربرد فنون مصورسازی اطلاعات در مطالعات علم ­سنجی

  • کارگاه آشنایی با مفاهیم و شاخص­ های علم­ سنجی

  • کارگاه آشنایی با اصول وب ­سنجی

  • کارگاه آشنایی با آلتمتریکس

  • کارگاه اعتبارسنجی نشریات علمی

  • کارگاه آموزشی اسکوپوس

  • کارگاه مقاله نویسی در حوزه علم ­سنجی

    Train

نمایش