خدمات شبکه های اجتماعی علمی برای مجلات پژوهشی

امروزه برای دیده شدن مقالات مجلات یکی از روش ها باشتراک گذاری آن ها در شبکه های اجتماعی از قبیل ریسرچ گیت، مندلی و ….. می باشد