خدمات پژوهشی و پروژه ای

ارائه خدمات پژوهشی به دانشگاه ­ها و سازمان­ های مختلف کشور در قالب طرح­ های تحقیقاتی در موضوعات مختلف سنجش علم و فناوری:

 • رصد تولیدات علمی و سنجش عملکرد پژوهشی

 • سنجش کیفیت، بهره وری و اثرگذاری فعالیت ­های پژوهشی

 • سنجش نوآوری در مطالعات تحقیق و توسعه

 • سنجش جنبه ­های مختلف مشارکت و همکاری­ های علمی سازمان ­ها

 • مطالعات استنادی در حوزه ­های موضوعی مختلف

 • کنترل کیفیت فعالیت ­های پژوهشی انجام گرفته در سازمان­ های مختلف

 • بررسی و کنترل انواع سرقت ­های علمی در فعالیت­ های پژوهشی

 • تحلیل فعالیت ­های پژوهشی در محیط رسانه­ های اجتماعی

 • مطالعه ثروت و سرمایه­ های علمی سازمان­ ها

 • مطالعه جایگاه بین ­المللی دانشگاه ­ها و ارائه برنامه در راستای بهبود رتبه آن­ها در نظام­ های رتبه بندی جهانی

 • تعاملات علمی صنعت و دانشگاه

خدمات وب سنجی

 • ارزیابی ساختاری و محتوای وب سایت ها

 • بررسی وب سایت ها بر اساس شاخص های استاندارد جهانی در نظامهای رتبه بندی

 • مقایسه با وب سایت های مشابه در حوزه موضوعی

 • ارائه راهکار برای بهینه سازی فعالیت وب سایت ها

 

research01

 

برای یک رصد کامل علم سنجی یک دانشگاه/سازمان ما موارد زیر را مورد بررسی قرار می دهیم:

 • مطالعه تولیدات علمی دانشگاه در دو پایگاه استنادی Web of Science و Scopus
 • مطالعه عملکرد و تاثیرگذاری استنادی دانشگاه در دو پایگاه استنادی Web of Science و Scopus
 • مطالعه رتبه دانشگاه در میان سایر دانشگاه­های علوم کشور بر اساس شاخص ­های مختلف علم سنجی
 • مطالعه عملکرد گروه ­ها و دانشکده ­های مختلف دانشگاه بر اساس شاخص­های مختلف علم سنجی
 • مطالعه عملکرد اعضای هیات علمی دانشگاه بر اساس شاخص­های مختلف علم ­سنجی و تعیین نویسندگان پرتولید، پراستناد و هسته
 • مقایسه عملکرد دانشگاه با سایر دانشگاه­های مشخص …. و با میانگین عملکرد دانشگاه­های سراسر کشور بر اساس شاخص ­های مختلف علم ­سنجی
 • ارائه ی گزارشی از منابع خطا در پایگاه های استنادی برای دانشگاه/سازمان
 • مطالعه مقالات پراستناد و برتر دانشگاه در رشته­ های مختلف
 • مطالعه روند فعالیت­های پژوهشی دانشگاه در یک بازه زمانی بیست ساله بر اساس شاخص­ های مختلف علم ­سنجی
 • مطالعه همکاری­های علمی ملی و بین ­المللی دانشگاه و مطالعه تاثیرگذاری استنادی این همکاری­ها (تعیین دانشگاه­هایی که همکاری علمی با آن­ها از بالاترین سطح کیفیت و اثرگذاری برخوردار بوده است).
 • ترسیم و مصورسازی نقشه ­های علمی دانشگاه در سطح ملی و بین ­المللی
 • مطالعه کیفیت مجلاتی که پژوهشگران دانشگاه مقالات خود را در آن مجلات منتشر کرده­ اند
 • مطالعه قابلیت ­های پژوهشی دانشگاه در سطح بین­ المللی