شرکت تخصصی علم سنجی نگاشت

Negasht-Logo

“نگاشت” به  عنوان اولین استارت آپ تخصصی “فناوری و علم سنجی”
در مرکز رشد دانشکاه شهید بهشتی شکل گرفته است تا با ایجاد خدمات یکپارچه برای
مراکز  دانشگاهی، پژوهشی و آموزش عالی در ایران هزینه های علم سنجی و خدمات مرتبط را کاهش دهد.
ما می توانیم به عنوان واحد علم سنجی سازمان ها و مراکز در کنار شما باشیم و  محصولات و خدمات منحصر بفردی ارائه دهیم.
 “نگاشت” متشکل از تیمی قدرتمند و علمی همراه با گروه فنی کار کشته در حوزه  داده های اطلاعاتی است که توانایی ارائه ی کامل  و جامع خدمات مورد نیاز شما را فراهم می کند.
“گروه سنجش علم و فناوری نگاشت” با شماره ی ثبت …. بصورت حقوقی آمادگی دارد تا خدمات مورد نیاز سازمان های دولتی و خصوصی، پژوهشگاه ها و پژوهشکده های تخصصی و … بصورت حرفه ای ارائه کند.

خدمات پژوهشی و پروژه ای
خدمات مشاوره ­ای
آموزش های حرفه ای
خدمات استخراج داده های عظیم
خدمات مصورسازی
خدمات نشریات علمی
خدمات طراحی پلت فرم و نرم افزار