دکتر عرفان منش

محمد امین عرفان منش
رئیس هیئت مدیره ی نگاشت
مدیر بخش علم سنجی

 

photo_2016-11-21_22-40-17

۰۹۳۳۵۰۸۷۴۳۴

Amin.erfanmanesh@gmail.com

Personal Website

Google Scholar Profile

تحصیلات:

 • کارشناسی علم اطلاعات، دانشگاه شیراز.
 • کارشناسی ارشد علم اطلاعات، دانشگاه شیراز.
 • دکترای علم اطلاعات، دانشگاه مالایا، مالزی.

سابقه شغلی:

 • عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۲- ۱۳۹۵٫
 • عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان، ۱۳۹۵
 • دبیر کمیته علم سنجی و پایش عملکرد پژوهشی دانشگاه اصفهان

تخصص:

 • سنجش و ارزیابی علم.
 • تحلیل شبکه های اجتماعی.
 • مصورسازی اطلاعات.
 • آلتمتریکس.

فعالیتهای پژوهشی:

 • تالیف بیش از ۷۰ مقاله علمی در مجلات معتبر داخلی و خارجی.
 • ارائه بیش از ۳۰ مقاله علمی در همایش های معتبر داخلی و خارجی.
 • برگزاری کارگاه های مختلف آموزشی در دانشگاه های کشور.