مطالعه آلتمتریک مقالات علم اطلاعات و دانش شناسی ایران

این پژوهش با هدف بررسی میزان حضور مقاله­ های بین­ المللی ایرانی علم اطلاعات و کتابداری در رسانه ­های اجتماعی انجام شده است. جامعه پژوهش شامل 563 مقاله است که تا انتهای سال 2014 میلادی در دسته بندی موضوعی علم اطلاعات و کتابداری پایگاه وب علوم نمایه شده و دارای حداقل یک نویسنده با وابستگی سازمانی موسسات ایرانی هست. میزان حضور مقاله ­های ایرانی در رسانه­ های اجتماعی با استفاده از بوکمارکلت آلتمتریک که توسط موسسه آلتمتریک ارائه می­ شود، یررسی شده است.

اطلاعات مربوط به تعقیب کنندگان و خوانندگان مقاله­ های علم اطلاعات و کتابداری ایران در تویتر و مندلی

رشته خوانندگان مقاله­ های ایران در مندلی وضعیت حرفه ­ای خوانندگان  مقاله­ های ایران در مندلی کشورهای دارای بیشترین خواننده مقاله­های ایران در مندلی کشورهای دارای بیشترین اشتراک مقاله­ های ایران در تویتر رتبه
کامپیوتر و علم اطلاعات (43) دانشجوی دکتری (37) ایالات متحده (27) ایالات متحده (17) 1
علوم اجتماعی (40) کتابدار (36) انگلستان (18) انگلستان (16) 2
علوم انسانی (14) دانشجوی کارشناسی ارشد (35) اسپانیا (18) کانادا (8) 3
مدیریت بازرگانی (13) پژوهشگر (14) آلمان (14) مکزیک (6) 4
مدیریت (13) دانشجوی کارشناسی (12) هلند (14) استرالیا (5) 5
علوم تربیتی (12) مربی (9) کانادا (8) فرانسه (4) 6
روانشناسی (9) استاد (8) برزیل (7) ایران (3) 7
علوم زیستی (9) پژوهشگر پست دکتری (7) پرتقال (7) بلژیک (3) 8
مهندسی (7) استادیار (6) مالزی (6) آلمان (3) 9
پزشکی (5) دانشیار (4) ژاپن (5) هلند (3) 10

مقاله­ های علم اطلاعات و کتابداری ایران دارای بیشترین نمره آلتمتریک

نمره در مقاله­های هم سن در همه مجلات (100) نمره در مقاله­های مجله منتشرکننده (100) نمره در کل مقالات (100) نمره آلتمتریک مجله نویسندگان مقاله رتبه
98 99 95 62/42 Scientometrics حمیدرضا جمالی، مهسا نیکزاد Article title type and its relation with the number of downloads and citations 1
93 95 95 89/17 JASIST دیوید نیکولاس، دیوید کلارک، یان رولندز، حمیدرضا جمالی Information on the Go: A Case Study of Europeana Mobile Users 2
95 98 95 27/16 Journal of Information Science دیوید نیکولاس، پیتر ویلیامز، یان رولندز، حمیدرضا جمالی Researchers’ e-journal use and information seeking behavior 3
93 94 90 1/13 Library & Information Science Research کیوان کوشا، مایک ثلوال The Web impact of open access social science research 4
91 91 90 58/11 Online Information Review کیوان کوشا، مهشید عبدلی The citation impact of Open Access agricultural research A comparison between OA and non-OA publications 5
87 90 75 95/8 Health Information & Libraries Journal فریدون آزاده، ریحانه وائز The accuracy of references in PhD theses: a case study 6
89 86 75 84/8 JASIST کیوان کوشا، مایک ثلوال، سمیه رضایی Assessing the Citation Impact of Books: The Role of Google Books, Google Scholar, and Scopus 7
89 64 75 56/8 Learned Publishing دیوید نیکولاس، یان رولندز، آنتونی واتکینسون، دیوید براون، حمیدرضا جمالی Digital repositories ten years on: what do scientific researchers think of them and how do they use them? 8
87 86 75 91/7 Scientometrics کیوان کوشا، مایک ثلوال Sources of Google Scholar citations outside the Science Citation Index: A comparison between four science disciplines 9
87 83 75 91/7 JASIST هاجر ستوده، عباس حری Tracking open access journals evolution: Some considerations in open access data collection validation 10
87 83 75 91/7 JASIST هاجر ستوده، عباس حری The citation performance of open access journals: A disciplinary investigation of citation distribution models 10

 

جدول 4. آمار مقاله­ های برتر علم اطلاعات و کتابداری ایران در رسانه ­های اجتماعی مختلف

تعداد استناد در وب علوم تعداد ارجاع در ویکی پدیا تعداد پست گوگل پلاس تعداد پست وبلاگ تعداد پست فیسبوک تعداد خوانندگان در کونوتیا تعداد خوانندگان در سایت­ یولایک تعداد خوانندگان در مندلی تعداد دنبال کنندگان در تویتر تعداد تویت مقاله رتبه
14 1 1 3 52 71635 53 Article title type and its relation with the number of downloads and citations 1
2 1 3 9 19419 13 Information on the Go: A Case Study of Europeana Mobile Users 2
16 2 1 19 40 1296 1 Researchers’ e-journal use and information seeking behavior 3
16 2 1 1 The Web impact of open access social science research 4
2 2 1 8 22 The citation impact of Open Access agricultural research A comparison between OA and non-OA publications 5
1 3 6538 10 The accuracy of references in PhD theses: a case study 6
19 1 5 49 1654 2 Assessing the Citation Impact of Books: The Role of Google Books, Google Scholar, and Scopus 7
5 1 2 33 2046 1 Digital repositories ten years on: what do scientific researchers think of them and how do they use them? 8
1 1 18 75 Sources of Google Scholar citations outside the Science Citation Index: A comparison between four science disciplines 9
8 1 1 22 Tracking open access journals evolution: Some considerations in open access data collection validation 10
9 1 2 1 13 The citation performance of open access journals: A disciplinary investigation of citation distribution models 10

Wo: تعداد استنادهای دریافتی در وب علوم؛ Tw: تعداد تویت؛ Me: تعداد خوانندگان در مندلی؛ Al: نمره آلتمتریک؛ Fa: تعداد پست فیسبوک؛ Bl: تعداد پست وبلاگ؛ Ci: تعداد خوانندگان در سایت­یو­لایک؛ Go: تعداد پست گوگل پلاس؛ Co: تعداد خوانندگان در کونوتیا؛ Wi: تعداد استنادها در ویکی پدیا؛ IF: ضریب تاثیر مجله در سال انتشار مقاله

منبع: عرفان­ منش، محمدامین (1395). حضور مقاله­ های بین ­المللی ایرانی علم اطلاعات و کتابداری در رسانه ­های اجتماعی: مطالعه آلتمتریک. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات. قابل بازیابی در: http://jipm.irandoc.ac.ir/browse.php?a_id=2870&sid=1&slc_lang=fa