دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور چگونه در انتشار بروندادهای پژوهشی حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی همکاری دارند؟

دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور چگونه در انتشار بروندادهای پژوهشی حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی همکاری دارند؟

هدف این پژوهش، مصورسازی و تحلیل شبکه همکاری­ های علمی دانشگاه ­ها و موسسات پژوهشی کشور در تالیف ۱۳۵۱ مقاله منتشر شده در ۷ مجله علمی پژوهشی حوزه علم اطلاعات و دانش­ شناسی ایران طی سال­ های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ است.

مشخصات ۷ مجله علمی پژوهشی علم اطلاعات و دانش ­شناسی مورد بررسی

تعداد مقاله­ های بررسی شده ۱۳۸۷-۱۳۹۱ تعداد شماره­ های بررسی شده ۱۳۸۷-۱۳۹۱ ناشر مجله ردیف
۲۷۵ ۲۰ کتابخانه ملی ایران مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات ۱
۱۵۲ ۱۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال دانش ­شناسی ۲
۲۵۶ ۲۲ پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات پردازش و مدیریت اطلاعات ۳
۱۷۷ ۲۰ نهاد کتابخانه­ های عمومی کشور تحقیقات اطلاع ­رسانی و کتابخانه­ های عمومی ۴
۱۳۱ ۱۶ دانشگاه تهران تحقیقات کتابداری و اطلاع ­رسانی دانشگاهی ۵
۲۵۸ ۲۰ آستان قدس رضوی کتابداری و اطلاع ­رسانی ۶
۱۰۲ ۱۳ مرکز منطقه ­ای اطلاع­ رسانی علوم و فناوری علوم اطلاع ­رسانی و مدیریت اطلاعات ۷
۱۳۵۱ ۱۱۴ مجموع

الگوهای نویسندگی در هفت مجله علمی پژوهشی علم اطلاعات و دانش­ شناسی

مجموع پنج نویسنده ­ای چهار نویسنده­ ای سه نویسنده ­ای دو نویسنده­ای انفرادی مجله ردیف
۲۷۵ ۱ ۳ ۴۴ ۱۳۱ ۹۶ مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات ۱
۱۵۲ ۱ ۵ ۲۷ ۹۴ ۲۵ دانش­ شناسی ۲
۲۵۶ ۱۰ ۱۱ ۶۴ ۱۰۴ ۶۷ پردازش و مدیریت اطلاعات ۳
۱۷۷ ۴ ۲۷ ۷۴ ۷۲ تحقیقات اطلاع­ رسانی و کتابخانه­ های عمومی ۴
۱۳۱ ۱ ۷ ۲۸ ۴۵ ۵۰ تحقیقات کتابداری و اطلاع­رسانی دانشگاهی ۵
۲۵۸ ۹ ۴۷ ۱۱۵ ۸۷ کتابداری و اطلاع­رسانی ۶
۱۰۲ ۹ ۲۰ ۴۸ ۲۵ علوم اطلاع­ رسانی و مدیریت اطلاعات ۷
۱۳۵۱ ۱۳ ۴۸ ۲۵۷ ۶۱۱ ۴۲۲ مجموع

نوع مشارکت در تالیف مقاله­ های گروهی ۷ مجله علمی پژوهشی علم اطلاعات و دانش ­شناسی

مجموع بین ­المللی بین سازمانی درون سازمانی مجله ردیف
۱۷۹ ۷ ۱۳۴ ۳۸ مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات ۱
۱۲۷ ۱ ۸۵ ۴۱ دانش ­شناسی ۲
۱۸۹ ۳ ۱۲۲ ۶۴ پردازش و مدیریت اطلاعات ۳
۱۰۵ ۲ ۷۰ ۳۳ تحقیقات اطلاع ­رسانی و کتابخانه­ های عمومی ۴
۸۱ ۱ ۵۵ ۲۵ تحقیقات کتابداری و اطلاع­رسانی دانشگاهی ۵
۱۷۱ ۲ ۹۴ ۷۵ کتابداری و اطلاع ­رسانی ۶
۷۷ ۸ ۲۹ ۴۰ علوم اطلاع­ رسانی و مدیریت اطلاعات ۷
۹۲۹ ۲۴ ۵۸۹ ۳۱۶ مجموع

برترین دانشگاه ­ها و موسسات پژوهشی بر اساس شاخص ­های تولید و مرکزیت

گره مجاور بردار ویژه نرمال شده نزدیکی نرمال شده بینیت نرمال شده درجه تعداد مقاله ­ها رتبه
تهران (۴۴) تهران (۳۰۳/۰) تهران (۷۳۶/۳) آزاد علوم و تحقیقات (۷۸۳/۱۶) تهران (۱۳۵) تهران (۱۵۳) ۱
آزاد علوم و تحقیقات (۴۳) شهید چمران اهواز (۲۷۵/۰) شهید چمران اهواز (۷۲۹/۳) تهران (۲۶۲/۱۴) آزاد علوم و تحقیقات (۱۰۵) آزاد علوم و تحقیقات (۱۲۰) ۲
شهید چمران اهواز (۳۸) آزاد علوم و تحقیقات (۲۵۷/۰) آزاد علوم و تحقیقات (۷۲۵/۳) شهید چمران اهواز (۸۴۳/۱۱) شهید چمران اهواز (۹۶) شهید چمران اهواز (۱۰۵) ۳
اصفهان (۳۳) فردوسی مشهد (۲۳۷/۰) فردوسی مشهد (۷۲۱/۳) اصفهان (۳۵۹/۱۱) فردوسی مشهد (۷۷) فردوسی مشهد (۹۲) ۴
فردوسی مشهد (۳۱) تربیت مدرس (۲۳۴/۰) تربیت مدرس (۷۱۸/۳) فردوسی مشهد (۸۴۹/۹) اصفهان (۷۴) مرکز منطقه ­ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (۷۰) ۵
تربیت مدرس (۲۹) اصفهان (۲۳۸/۰) اصفهان (۷۱۳/۳) تربیت مدرس (۸۲۹/۶) تربیت مدرس (۷۴) تربیت مدرس (۶۳) ۶
آزاد همدان (۲۸) آزاد همدان (۱۹۸/۰) آزاد همدان (۷۰۴/۳) آزاد همدان (۷۴۲/۵) آزاد تهران شمال (۶۶) اصفهان (۵۷) ۷
علامه طباطبایی (۲۱) کتابخانه ملی ایران (۱۸۶/۰) کتابخانه ملی ایران (۷۰۲/۳) علامه طباطبایی (۶۰۳/۵) مرکز منطقه ­ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (۶۱) کتابخانه ملی ایران (۵۶) ۸
مرکز منطقه ­ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (۱۸) الزهرا (۱۷۳/۰) الزهرا (۷۰۲/۳) یزد (۵۹۹/۳) آزاد همدان (۵۸) آزاد همدان (۴۶) ۹
کتابخانه ملی ایران (۱۸) علوم پزشکی اصفهان (۱۷/۰) علامه طباطبایی (۷/۳) کتابخانه ملی ایران (۴۷۹/۳) کتابخانه ملی ایران (۵۲) شیراز (۴۱) ۱۰

منبع: عرفان منش، محمدامین و ارشدی، هما (۱۳۹۴). شبکه هم ­نویسندگی موسسات در مقاله­ های علم اطلاعات و دانش­شناسی ایران. تحقیقات کتابداری و اطلاع ­رسانی دانشگاهی، ۴۹(۱)، ۷۹-۹۹٫ قابل بازیابی در: https://jlib.ut.ac.ir/article_56966_0.html

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code