خدمات ما

"نگاشت" مشتری مدارانه خدمات زیر را ارائه می دهد

software-icon
خدمات طراحی پلت فرم و نرم افزار

ارائه خدمات به دانشگاه­ ها و سازمان­ های مختلف کشور در زمینه طراحی پلتفرم و نرم افزار در زمینه سنجش علم و فناوری: طراحی و

ادامه
ejournals-icon
خدمات نشریات علمی

ارائه خدمات به نشریات علمی کشور در زمینه: ارزیابی عملکرد نشریات علمی بر اساس شاخص ­های مختلف سنجش علم مطالعه جایگاه ملی و بین ­المللی

ادامه
Project-Icon
خدمات پژوهشی و پروژه ای

ارائه خدمات پژوهشی به دانشگاه ­ها و سازمان­ های مختلف کشور در قالب طرح­ های تحقیقاتی در موضوعات مختلف سنجش علم و فناوری: رصد تولیدات

ادامه
SciExplore-Icon
SciExplore

معرفی: در سای اکسپلور دانشگاه و سازمان تحقیقاتی میتواند عملکرد پژوهشی خود را بصورت یکپارچه ببیند. این ويژگی باعث می شود اشکالات پراکندگی داده های

ادامه
consulting-icon
خدمات استخراج داده های عظیم

ارائه خدمات به دانشگاه­ها و سازمان­های مختلف کشور در زمینه استخراج داده ­های عظیم مربوط به سنجش علم و فناوری و تهیه گزارشات دوره ­ای:

ادامه
training-icon
آموزش های حرفه ای

برگزاری کارگاه ­های آموزشی مختلف در موضوعات مختلف مربوط به سنجش علم و فناوری: کارگاه مفاهیم و نرم افزارهای تحلیل شبکه­ های اجتماعی کارگاه کاربرد

ادامه
visualization-icon
خدمات مصورسازی

ارائه خدمات به دانشگاه ­ها و سازمان­ های مختلف کشور در زمینه مصورسازی اطلاعات: مصورسازی علم و دانش در حوزه ­های موضوعی مختلف ترسیم و

ادامه
tecnology-Icon
خدمات مشاوره ­ای

ارائه خدمات مشاوره ­ای به دانشگاه ­ها و سازمان­ ها در موضوعات مختلف مربوط به سنجش علم و فناوری: ارزیابی عملکرد پژوهشی افزایش کیفیت و

ادامه

نمونه کارها

ما در اینجا نمونه کارهایی که در قالب غیر شرکتی انجام شده است را قرار داده ایم و بمرور پروژه ها کار شده قرار خواهند گرفت

5

گزارش جامع علم سنجی دانشگاه اصفهان

کمیت و کیفیت بروندادهای پژوهشی دانشگاه اصفهان در پایگاه اسکوپوس طی سال های 2011 تا...
altmetric

مطالعه آلتمتریک مقالات علم اطلاعات و دانش شناسی ایران

این پژوهش با هدف بررسی میزان حضور مقاله­ های بین­ المللی ایرانی علم اطلاعات و...
Scival0

خدمات سایول Scival

پایگاه SciVal تحت مالکیت ELsevier یکی از حرفه ای ترین و قوی ترین ابزارهای علم...
5

دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور چگونه در انتشار بروندادهای پژوهشی حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی همکاری دارند؟

هدف این پژوهش، مصورسازی و تحلیل شبکه همکاری­ های علمی دانشگاه ­ها و موسسات پژوهشی...