خدمات ما

"نگاشت" مشتری مدارانه خدمات زیر را ارائه می دهد

خدمات طراحی پلت فرم و نرم افزار

ارائه خدمات به دانشگاه­ ها و سازمان­ های مختلف کشور در زمینه طراحی پلتفرم و نرم افزار در زمینه سنجش علم و فناوری: طراحی و

ادامه
خدمات نشریات علمی

ارائه خدمات به نشریات علمی کشور در زمینه: ارزیابی عملکرد نشریات علمی بر اساس شاخص ­های مختلف سنجش علم مطالعه جایگاه ملی و بین ­المللی

ادامه
خدمات پژوهشی و پروژه ای

ارائه خدمات پژوهشی به دانشگاه ­ها و سازمان­ های مختلف کشور در قالب طرح­ های تحقیقاتی در موضوعات مختلف سنجش علم و فناوری: رصد تولیدات

ادامه
معرفی سای اکسپلور SciExplore

مقدمه: سامانه ی علم سنجی توسعه یافته توسط نگاشت در نوع خود منحصر بفرد می باشد و مشتریان، نمونه ی مشابه این که حداقل اطلاعات

ادامه
خدمات استخراج داده های عظیم

ارائه خدمات به دانشگاه­ها و سازمان­های مختلف کشور در زمینه استخراج داده ­های عظیم مربوط به سنجش علم و فناوری و تهیه گزارشات دوره ­ای:

ادامه
آموزش های حرفه ای

برگزاری کارگاه ­های آموزشی مختلف در موضوعات مختلف مربوط به سنجش علم و فناوری: کارگاه مفاهیم و نرم افزارهای تحلیل شبکه­ های اجتماعی کارگاه کاربرد

ادامه
خدمات مصورسازی

ارائه خدمات به دانشگاه ­ها و سازمان­ های مختلف کشور در زمینه مصورسازی اطلاعات: مصورسازی علم و دانش در حوزه ­های موضوعی مختلف ترسیم و

ادامه
خدمات مشاوره ­ای

ارائه خدمات مشاوره ­ای به دانشگاه ­ها و سازمان­ ها در موضوعات مختلف مربوط به سنجش علم و فناوری: ارزیابی عملکرد پژوهشی افزایش کیفیت و

ادامه

نمونه کارها

سامانه های علم سنجی راه اندازی شده توسط نگاشت (شاخه ی علم سنجی شرکت یابش)

گزارش جامع علم سنجی دانشگاه اصفهان

کمیت و کیفیت بروندادهای پژوهشی دانشگاه اصفهان در پایگاه اسکوپوس طی سال های ۲۰۱۱ تا...

مطالعه آلتمتریک مقالات علم اطلاعات و دانش شناسی ایران

این پژوهش با هدف بررسی میزان حضور مقاله­ های بین­ المللی ایرانی علم اطلاعات و...

خدمات سایول Scival

پایگاه SciVal تحت مالکیت ELsevier یکی از حرفه ای ترین و قوی ترین ابزارهای علم...

دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور چگونه در انتشار بروندادهای پژوهشی حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی همکاری دارند؟

هدف این پژوهش، مصورسازی و تحلیل شبکه همکاری­ های علمی دانشگاه ­ها و موسسات پژوهشی...

اثرگذاری استنادی همکاری های علمی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی کرمان بر اساس داده های پایگاه سای ول

این پژوهش با هدف مطالعه اثرگذاری استنادی و کیفیت مقاله­ های مشارکتی پژوهشگران دانشگاه علوم...