خدمات طراحی پلت فرم و نرم افزار

ارائه خدمات به دانشگاه­ ها و سازمان­ های مختلف کشور در زمینه طراحی پلتفرم و نرم افزار در زمینه سنجش علم و فناوری:

  • طراحی و اجرای پلتفرم در راستای استخراج، ارائه و ترکیب داده­ های مربوط به سنجش علم و فناوری

  • طراحی و اجرای نرم افزارهای تخصصی جهت تحلیل داده ­های سنجش علم و فناوری

Software