علم داده و اطلاعات نگاشت

Negasht-Logo

“نگاشت” در سال ۱۳۹۶ به عنوان اولین استارت آپ تخصصی “فناوری و علم سنجی در علم داده و اطلاعات نگاشت خراسان” با همکاری اساتید و دانشجویان متخصص شکل گرفت.

هم اکنون ما به عنوان یک موسسه خصوصی آمادگی ارائه ی هر گونه خدمات مورد نیاز دانشگاه ها، موسسات و پژوهشگران جهت تهیه گزارشات علم سنجی، طراحی سامانه و داشبورد اختصاصی، جمع آوری و استخراج داده ها از پایگاه های اطلاعاتی و استنادی داریم.

ما با ایجاد خدمات یکپارچه برای مراکز دانشگاهی، پژوهشی و آموزش عالی در ایران، هزینه های علم سنجی و خدمات مرتبط را کاهش می دهیم.

  1. در صورت عدم وجود واحد علم سنجي در مرکز شما، نگاشت قابليت انجام کليه ي مأموريت هاي مربوطه براي رصد و گزارشات لازم به مديران و اعضاء دانشگاه/سازمان را دارا مي باشد.
  2. به عنوان همکار واحد علم سنجي در دانشگاه/سازمان شما، امکان مشارکت در فعاليت هايي که نيازمند سرعت، منابع و نرم افزارهاي خاص علم سنجي است، در نگاشت وجود دارد.
  3. براي انجام کليه ي خدمات مشاوره اي، آموزشي و پژوهشي در زمينه سنجش و ارزشيابي علم و فناوري …اعلام آمادگي مي کنيم.

 “نگاشت” متشکل از تیمی قدرتمند و علمی همراه با گروه فنی کار کشته در حوزه  داده های اطلاعاتی است که توانایی ارائه ی کامل  و جامع خدمات مورد نیاز شما را فراهم می کند.
دانلود بروشور نگاشت

PDF_downlaod

SciExplore-Icon Project-Icon ejournals-icon software-icon
SciExplore
خدمات پژوهشی و پروژه ای
خدمات نشریات علمی
خدمات طراحی پلت فرم و نرم افزار
visualization-icon tecnology-Icon training-icon consulting-icon
خدمات مصورسازی
خدمات مشاوره ­ای
آموزش های حرفه ای
خدمات استخراج داده های عظیم